Ontwikkelprogramma Algemeen- en Technisch Directeuren

In het seizoen 2020/’21 is de KNVB gestart met het nieuw ontwikkelde Ontwikkelprogramma voor Algemeen- en Technisch Directeuren. Doelstelling van het programma is om de (jonge) directeur te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en daarmee de huidige zittingstermijn van krap drie jaar te verhogen. De opleiding omvat een combinatie van meerdaagse bijeenkomsten, e-learning via zelfstudie en webinars, intervisie in kleine groepen, 1-op-1 coaching en mentoring. Het programma wordt afgerond met een meesterproef, waarin de deelnemers reflecteren op het eigen leerproces. Het programma wordt georganiseerd door een multidisciplinair team van de KNVB Academie en KNVB Expertise. Inhoudelijke begeleiding ligt in handen van Peak4, een partij die veel ervaring heeft met het begeleiden van organisaties, teams en individuen op het vlak van leiderschap en organisatieontwikkeling. In het programma komen experts van binnen én buiten het voetbal aan bod over thema’s als leiderschap, stakeholdermanagement en strategie. In alle onderdelen van het programma staat ervaringsgericht leren centraal. Een nieuwe editie van het AD/TD programma gaat van start in 2022. Neem voor meer informatie contact op met expertise@knvb.nl

Terug naar boven