Over ons

KNVB Expertise is het kenniscentrum van het Nederlands betaald voetbal. Vanuit onze missie “Wij geloven in de kracht van voetbal en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van BVO’s in Nederland”, zijn wij elke dag bezig om de bedrijfstak betaald voetbal verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Onze dienstverlening richt zich primair op de bestuurders, directieleden en medewerkers die actief zijn bij de BVO's.

“Wij geloven in de kracht van voetbal en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van BVO’s in Nederland”

Deze missie realiseren wij aan de hand van de volgende visie “Wij brengen BVO's bij elkaar en dragen met onze activiteiten bij aan vernieuwing en innovatie in het betaald voetbal. Dit doen wij door kennisdeling, opleiding, onderzoek en maatwerk te faciliteren en uit te voeren, waar nodig aangevuld met externe expertise.

Wij geloven dat we clubs hiermee inspireren om zich verder te ontwikkelen en (nog) waardevoller te zijn”. Onze activiteiten en services vallen hoofdzakelijk binnen een viertal expertisegebieden, te weten: marketing, sponsoring, financiën en organisatieontwikkeling. Door in nauw contact te blijven met de BVO’s, zijn wij op de hoogte van wat er speelt bij de clubs en kunnen wij met onze dienstverlening inspelen op trends en aandachtspunten in het betaald voetbal.   

KNVB Expertise is in 2008 opgericht als gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), Eredivisie CV (ECV), Coöperatie Eerste Divisie (CED) en Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO). Deze vier partijen zijn nauw betrokken bij de activiteiten van KNVB Expertise en dragen vanuit hun verschillende invalshoeken en daarbij behorende kennis van de voetbalwereld bij aan KNVB Expertise.  

Met ons kleine enthousiaste team professionals verzamelen wij de kennis van onze initiatiefnemers en alle andere stakeholders in het betaald voetbal. Deze kennis vertalen wij naar informatie die via publicaties, activiteiten en opleidingen gedeeld wordt, of die gebruikt wordt om club specifieke vraagstukken te beantwoorden. 

Terug naar boven