Sponsoronderzoeken

Het partnershiponderzoek kan ook wel het kleine broertje van het fanonderzoek genoemd worden. In tegenstelling tot het fanonderzoek wordt het partnershiponderzoek niet elk jaar uitgevoerd. De resultaten blijken echter elke editie weer erg nuttig te zijn en worden door de BVO’s gebruikt om de relatie met hun commerciële achterban mee te versterken.

In het partnershiponderzoek wordt er dieper ingegaan op de achterliggende reden van een bedrijf of individu om de BVO te sponsoren. Is het voor zichtbaarheid, of voor het opbouwen van het netwerk? Hoeveel business events van de BVO worden per seizoen bezocht? Hoe tevreden is de partner over de relatie met de BVO en wat zou er nog verbeterd kunnen worden? Worden de commerciële doelstellingen van het partnership behaald? Al deze vragen en veel meer komen aan bod in het partnership onderzoek. De resultaten worden aan de individuele club teruggekoppeld middels een online en interactief dashboard.

In het seizoen 2020/’21 is een speciale Covid-editie van het partnershiponderzoek uitgevoerd. Extra focus is daarin gelegd op de relatie tussen partner en BVO in crisistijd. Zijn de alternatieven die door de BVO geboden worden naar wens en verwachting van de partner? Heeft de relatie nog steeds een commerciële meerwaarde voor de partner? Verwacht de partner een verandering in het sponsorbudget als de crisis langer aanhoudt? Juist in crisistijd is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de behoeftes van de partner, zodat de BVO de dienstverlening zo kan inrichten dat er altijd meerwaarde voor de partner inzit.


Terug naar boven