Organisatieontwikkeling

Op welke wijze kunnen BVO’s werken aan de ontwikkeling van hun interne (kantoor)organisatie? Wat zijn actuele thema’s en welke best practices zien we terug in de branche of daarbuiten? Om de clubs bij dit soort vragen te ondersteunen, richt KNVB Expertise zich door middel van onderzoek, kennisdeling, opleiding en advies op het thema organisatieontwikkeling.

De organisatorische uitdagingen waar BVO’s mee te maken hebben zijn divers. Zo spelen bij BVO's o.a. governance en inrichtingsvraagstukken, capaciteitsuitdagingen aan de kantoorzijde en invloed van sportieve resultaten op het beleid.

KNVB Expertise en haar initiatiefnemers ondersteunen de BVO’s zo goed mogelijk in deze vraagstukken. Enerzijds door inzichten aan te reiken vanuit onderzoek, anderzijds door kennisdeling en opleidingen te faciliteren en organiseren. Op deze manier probeert KNVB Expertise BVO’s vernieuwende inzichten te bieden op het gebied van ontwikkeling van hun interne organisatie. Deze inzichten moeten bijdragen aan het beter functioneren van de kantoororganisaties van de BVO’s en daarmee aan een gezondere en professionelere bedrijfsvoering.

Inge van Bogerijen

Coördinator KNVB Expertise

 

Terug naar boven