Nieuwe Verdienmodellen

In de eerste seizoenshelft staat bij KNVB Expertise het thema "Nieuwe Verdienmodellen" centraal. Het doel van dit centrale thema is om clubs kennis te laten maken met relevante innovaties en ontwikkelingen in het voetballandschap. Clubs worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met hun verdienmodellen zodat zij beter kunnen inspelen op de veranderende wens van de voetbalfan.

Clubs worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met hun verdienmodellen zodat ze beter voorbereid zijn op de veranderende wens van de voetbalfan.

Dit centrale thema heeft drie subdoelstellingen:

  1. BVO's kennis laten maken met relevante innovaties.
  2. BVO's inspireren het traditionele verdienmodel door te ontwikkelen.
  3. BVO's kennis laten maken met ontwikkelingen buiten de landsgrenzen en buiten de voetbalindustrie.

 

Om deze doelstellingen te realiseren zal KNVB Expertise komend seizoen de volgende activiteiten ontplooien:

Onderzoek

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren én verwachte ontwikkelingen in de komende jaren in vernieuwende verdienmodellen in kaart brengen.

Kennisdeling

Innovatiedag met pitches van marktpartijen en visionaire spreker(s).

Case study boekje met uitgewerkte business cases van gerealiseerde en waarde toevoegende innovaties, met de juiste scale en scope voor ‘de Nederlandse BVO'. Ook worden hierin Good Practices toegelicht van clubs uit binnen- en buitenland die innovatief werken binnen hun organisatie.

Opleiding

Trainingsdag gefaciliteerd door een extern bureau. Op deze dag zullen de deelnemers leren hoe ze creatief denken bij zichzelf kunnen stimuleren en hoe innovatief werken binnen de organisatie kan worden geïmplemteerd.

Maatwerk

1-op-1 ondersteuning bij clubs die aan de slag willen met innovaties / inspiratie binnen dit thema.

Traineeproject gericht op innovatie bij een club.

Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor publicaties en bijeenkomsten in het kader van dit focusgebied.

Vragen of opmerkingen over dit thema? Neem contact met ons op!

Coen Nieuwpoort

Clubadviseur KNVB Expertise

 

 


Terug naar boven