Financiën

Een van de jaarlijks terugkerende thema’s op de agenda van KNVB Expertise is financiën. Zo voeren wij jaarlijks over het gehele Nederlandse betaald voetbal landschap een benchmark onderzoek uit. Hierin worden op zowel divisie- als op clubniveau financiële ontwikkelingen binnen het Nederlandse profvoetbal onderzocht en geanalyseerd. Zaken die in deze benchmark belicht worden zijn de ontwikkelingen van de netto omzet, het bedrijfsresultaat en het aantal FTE van BVO's. 

Tevens kunnen clubs een benchmark op aanvraag opvragen, waarin er voor de club op een specifiek financieel thema ingezoomd wordt; de resultaten worden afgezet tegen het gemiddelde van de divisie, of een benchmarkgroep met vergelijkbare clubs. Thema’s bij een benchmark op aanvraag kunnen variëren van de betaalde huisvestingskosten, tot de spelerssalarissen of de baten uit verschillende vormen van sponsoring.

Rutger Veenema

Clubadviseur Betaald Voetbal

 

Terug naar boven