Maatwerk

Jaarlijks voert KNVB Expertise enkele maatwerktrajecten uit. In maatwerktrajecten worden clubspecifieke vragen uitvoerig geanalyseerd. In deze analyse wordt er vaak een benchmarkonderzoek onder vergelijkbare clubs uitgevoerd. Na de analyse wordt er een concreet advies geformuleerd waarmee clubs aan de slag kunnen. Daarnaast kunnen clubs specifieke informatie ontvangen door een financiële benchmark op aanvraag. Bij een financiële benchmark op aanvraag beantwoordt KNVB Expertise een specifieke clubvraag door de beschikbare data te vergelijken met een gemiddelde benchmarkgroep. Clubs kunnen deze informatie gebruiken om een probleem op te lossen, maar ook in hun communicatie naar stakeholders. 

Daarnaast is er ieder jaar ruimte voor een traineeproject, waarin een trainee van KNVB Expertise langere tijd mee zal werken aan een project of bezig zal zijn met het oplossen van een specifiek vraagstuk bij een club.

1-op-1 clubcontactBenchmark op Aanvraag


Terug naar boven